Zagrożenie vs Komfort

Zlot-Odlot to wydarzenie naukowo-artystyczne zorganizowane we Wrocławiu 10-11.5.2018 r.przez Doktoranckie Koło Naukowe przy Studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego (w likwidacji) oraz Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszy dzień wydarzenia był dniem zlotu, a dokładniej VI Zlotu Młodych Badaczy Kultury, któremu towarzyszyło hasło zagrożenie. Natomiast drugi dzień był dniem odlotu, czyli kolejną edycją studenckiej konferencji „Odlot. Nowe tematy historii sztuki”, poświęconej tym razem hasłu komfort.  
 
Wydarzenie posiadało swój logotyp, potrzebna była jednak rozbudowana identyfikacja wizualna, wśród zaprojektowanych elementów znalazły się: plakaty, afisz, identyfikatory, nalepki, broszury informacyjne, nadruki na torby promocyjne, oprawa strony internetowej oraz zadbanie od strony wizualnej o formularze zgłoszeniowe oraz kampanie reklamową na facebooku (awatar, grafiki do linków, grafiki do postów).
Idea

Identyfikacja wizualna powstała na bazie prostych i rozpoznawalnych piktogramów, dwa z nich – fotel i czaszka odnosiły się do przeciwstawnych haseł towarzyszących wydarzeniu i pozostały motywem przewodnim wszystkich elementów projektu. Takie rozwiązanie umożliwiło mi stworzenie czytelnego i przejrzystego komunikatu graficznego.

 

Publikacje

Projekt przygotowanego afiszu i plakatów na konferencje.

Identyfikatory
Zaprojektowane zostały cztery typy identyfikatorów: dla wolontariuszy, organizatorów, gości oraz uczestników. Każdy bazujący na innej barwie.

 

Piktogramy

Wydarzeniu towarzyszył m.in. warsztat „Mikoryza”, warsztat „Drugie dno”, „Koncert relaksacyjny” ,Performens Mateusza Czyczerskiego pt „Uwidocznienia”  oraz happening i wystawy zorganizowane przez Koło Malarzy ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

więcej na stronie: 

zlotkultury.weebly.com 

Dla każdego z tych eventów zaprojektowany został piktogram wykorzystany później w kampanii reklamowej.

 

Kampania Social Media

Zaprojektowanie grafik do internetu w oparciu o wcześniej przygotowaną identyfikację.

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera